Dreieboka 13.10.20

Dreiebok dag 2 ( tider er innkomne tider og ikke helt spot on)

2001 SE38931/16 Solstrimmans Finn-Heikki, E: Patrik Nyberg. Dommer: (Trukket)

2002 NO52112/15 Brynsåsen`s Lotta, E: Svein Tore Tveit. Dommer: Steinar Johnsen

 • Slipp 08:00
 • Los 08:02
 • Hare sett 09:12
 • Premie los.
 • Tap.
 • Full tid.
 • Koblet og avsluttet.

2003 NO39984/13 EH. Sanna, E: Robert Nygård. Dommer: Sigmund Nygård

 • Slipp 08:00
 • Fot 09:00
 • Los 10:21
 • Koblet og avsluttet.

2004 NO41500/15 Solvoll’s Sella, E: Jonny Andersen. Dommer: Sigurd M. Bergmingrud

 • Slipp 08:00
 • Fot ?
 • Premie los.
 • Koblet og avsluttet.

2005 NO45042/15 Slåttemyra’s Jesper, E: Terje Steen. Dommer: Reidar Bakkane

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:15
 • Koblet 10: 30
 • Nytt slipp 10:40
 • Fot 10:45
 • Los 11:02
 • Haren sett 3. ganger.
 • Koblet og avsluttet.

2006 NO48611/18 Nemo, E: Thorleif Øverland. Dommer: Geir Stenerud

Terreng Staklia
 • Slipp 08:00
 • Fot 09:00
 • Los 09:10
 • Tap 09:52
 • Koblet.
 • Nytt slipp 11:10
 • Koblet og avsluttet.

2007 SE13903/16 Högbrons Ylva, E: Per Kristiansen ( F: Trine Opsand). Dommer: (Trukket)

2008 NO44325/16 Voredalens Cash Pax, E: Kjell Tore Mogen. Dommer: Helge Roald Juvet

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:01
 • Los 08:14
 • Hare sett.
 • Koblet.
 • Nytt slipp 10:27
 • Koblet.
 • Nytt slipp 11:46
 • Koblet og avsluttet.

2009 NO43535/ Matoma, E: Thomas Kristiansen. Dommer: Reinert Vikan

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:41
 • Los 09:43
 • Hare sett 11:28, helt hvit.
 • Haren sett for 2.gang 12:06
 • Premie los.
 • Koblet.
 • Nytt slipp 13:37
 • Koblet og avsluttet.

2010 NO47548/12 Vilma, E: Steinar Frorud. Dommer: Sverre Hennum

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:38
 • Nytt slipp 12:00
 • Fot 12:10
 • Koblet og avsluttet.

2011 NO41494/15 Solvoll’s Rolla, E: Roy Otto Fredriksen. Dommer: Vidar Gustavsen

 • Slipp 08:00
 • Fot ?
 • Los 09:23
 • Koblet og avsluttet.

2012 NO43542/18 Bjella, E: Geir Stenerud. Dommer: (Trukket)

2013 NO43647/14 Ajax, E: Trond Bergan. Dommer: (Trukket)

2014 NO40062/13 Loke, E: Åge Skjæveland. Dommer: Håvard Gevelt

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:45
 • Los 10:58
 • Losen går fortsatt tapsfritt 11:49
 • Koblet og avsluttet.

2015 NO46636/16 Skogråken’s Kati, E: Kristian Stubberud. Dommer: Trygve Aspelien

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:05
 • Los 08:11
 • Hare sett, bikkja 2. min bak.
 • Premie los.
 • Hare sett, bikkja fortsatt 2.min bak.
 • Koblet.
 • Nytt slipp 11:52
 • Fot 12:32
 • Los 12:44
 • Hare sett 12:50, bikkja 4.min bak.
 • Koblet og avsluttet.

2016 SE11775/18 Bossmålas Pirjo, E: Stian Aas. Dommer: Thor Ola Svinsås

 • Koblet og avsluttet.

2017 NO45867/17 Eikerdalens Hunter, E: Per Arne Langeland. Dommer: Olav Fagerås

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:10
 • Los 08:15
 • Full tid.
 • Koblet og avsluttet.

2018 NO45293/16 Ts-Ammy, E: Terje Hauerberg. Dommer: (Trukket)

2019 SE48400/16 Högbrons Marshall, E: Thomas Hauerberg. Dommer: (Trukket)

2020 SE22312/14 Solstrimmans Finn-Pirkko, E: Knut Hauerberg. Dommer: Jens Erik Engum

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:20
 • Los 08:58
 • Premie los.
 • Full tid.
 • Nytt Slipp 11:58
 • Ny los 13:44
 • Koblet og avsluttet.

2021 NO34180/16 KM-Lucky, E: Kjell Myrås. Dommer: Asbjørn Skaug

 • Slipp 08:00
 • Los 08:03
 • Premie los.
 • Ny los 13:27
 • Koblet og avsluttet.

2022 NO43305/18 TL-Lilja, E: Tom Halvorsen. Dommer: Svein Andreassen

 • Koblet og avsluttet.

2023 NO49608/16 Konnerud Kollen’s Peik, E: Per Brauer. Dommer: Nils Peder Ottosen

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:01
 • Koblet og avsluttet.

2024 NO44009/14 Voredalens’s Stella, E: Rune Sliper. Dommer: Leif Rakkestad

Dagens los hare
Nydelig på Jutulen i dag +1
 • Slipp 08:00
 • Fot 08:05
 • Los 08:10
 • Tap 08:24
 • Gjentak 08:45
 • Hare sett 08:48, hunden 1.min etter.
 • Premie los.
 • Tap 10:00
 • Død tap 11:30
 • Nytt slipp 12:00
 • Koblet og avsluttet.

2025 NO32909/18 Enya, E: Tom Erik Skjærstein. Dommer: Daniel Storengen

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:05
 • Los 10:09
 • Full tid.
 • Koblet og avsluttet.

2026 X-55472/14 Cindy, E: Per Ivar Gundersen. Dommer: Morten Gaathaug

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:20
 • Los 08:55
 • Hare sett.
 • Premie los.
 • Full tid.
 • Koblet og avsluttet.

2027 SE51023/13 Billy, E: Ingar Hære. Dommer: Asle Bredesen

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:02
 • Los 08:07
 • Tap 09:00 driver iherdige tapsarbeid nå.
 • Gjentak med beskrik 09:52
 • Premie los.
 • Koblet.
 • Nytt slipp 12:17
 • Fot 12:33
 • Koblet og avsluttet.

2028 NO53499/13 Krøsa Maija, E: Frode Skyberg. Dommer: Gunleik Hauge

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:08
 • Full tid.
 • Koblet og avsluttet.

2029 NO40569/17 Ynwa, E: Tor Erik Moen. Dommer: Bo A. Sørli

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:30
 • Los 09:18
 • Hare sett 09:44 bikkja 5. min bak.
 • Premie los.
 • Koblet og avsluttet.

2030 NO41137/18 Duck, E: Hans Karsten Holtet. Dommer: Bjørn R. Kluftødegård

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:05
 • Los 09:05
 • Premie los.
 • Full tid.
 • Koblet og avsluttet.

2031 NO40624/16 Harehøgdas Nääni, E: Helge Nordengen. Dommer: Ole N. Sand

 • Koblet og avsluttet.

2032 NO46417/15 Bagskjuldalen’s Hølynpøly, E: Terje Ouff. Dommer: Geir Leversby

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:25
 • Los 09:09
 • Tap 10:32
 • Ny fot 12:32
 • Koblet og avsluttet.

2033 NO45090/16 Koloåsen’s Troya, E: Stein Olav Hugdal. Dommer: Asle Aspelien

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:30
 • Nytt slipp 11:05
 • Fot 11:15
 • Los 11:45
 • Premie los.
 • Losen går 13:09, hvit hare sett.
 • Hare sett 14:23, bikkja 7. min bak.
 • Full tid.
 • Koblet og avsluttet.

2034 NO43037/17 Judith av Esta Cado, E: Espen Moseby. Dommer: Stian Midtsveen (Trukket)

2035 NO34652/13 R-Rusken, E: Arnfinn Haugan. Dommer: David Birger Herberg

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:12
 • Los 08:26′
 • Premie los.
 • Hare sett 2 ganger, løper bare i vei.
 • Full tid.
 • Koblet og avsluttet.

2036 NO44588/15 Sandtjennåsens Leika, E: Arild Martinsen. Dommer: Kim Alund

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:10
 • Los 08:25
 • Tap 08:59
 • Premie los.
 • mye små tap.
 • Død tap.
 • Ny fot 12:45
 • Ny los 13:45′
 • Koblet og avsluttet.

2037 SE29101/14 Finnörjes Jallu, E: Knut Albert Song. Dommer: Kenneth Rønningen

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:29
 • Los 08:59
 • Koblet.
 • Nytt slipp 10:57
 • Fot 11:50
 • Koblet i fot og avsluttet.

2038 NO39767/15 Vikki de Ville, E: Pål-Eivind Kværner. Dommer: Kjell Morten Larsen (Trukket)

2039 NO43478/14 Bukfylla’s Rt-ritzi, E: Finn Fjeldseth. Dommer: (Trukket)

2040 NO44974/12 Tinka, E: Roy Larsen( F: Sven Erik Bringsdal). Dommer: Arne Songlien

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:03
 • Los 08:36
 • Full tid.
 • Nytt slipp 12:40
 • Fot 13:19
 • Koblet og avsluttet.

2042 NO47993/18 Klinga, E: Sverre Rinden. Dommer: Tore Nylehn

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:30
 • Los 10:15
 • Premie los.
 • Tap 11:40
 • Død tap.
 • Koblet og avsluttet.

2043 NO36124/14 Bloksbergs Thea, E: Svein H Klausen. Dommer: Marion Bredesen

 • Slipp 08:00
 • Fot 08:48
 • Los 09:00
 • Premie los.
 • Hare sett, stor lys.
 • Lite tap.
 • Fulltid.
 • Koblet og avsluttet.

2044 NO49325/16 Bloksbergs Sika, E: Jørn Danielsen. Dommer: Svein O. Steen

 • Slipp 08:00
 • Fot ?
 • Los 09:40
 • Haren sett 11:17
 • Koblet og avsluttet.

2045 NO48434/15 HB Gulsjødronninga Bella, E: John Anders Nesbakken. Dommer: (Trukket)

Kanskje du også liker…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *