VALHALL FJELLPRØVE

Eliteprøve for støvere med CACIT

Valdres og Hallingdal

14. og 15. oktober 2019

Arrangør:

Vestoppland HHK i samarbeid med Buskerud HHK

Prøveleder:             Birger Steen                  948 15 131

Kontakt BHHK:        Birger Steen            948 15 131

Kontakt VHHK:       Finn Fjeldseth         906 15 451

Påmelding:

Kun på web via Norsk Kennel Klubs terminliste

Påmeldingsavgift kr. 2.000,-

Påmeldingsfrist 29.09.2019

Program for arrangementet:

Innkvartering:

Norges Røde Kors senteret Merket, Pardisvegen 184, N-2923 Tisleidalen

Pris f.o.m middag søndag, t.o.m middag tirsdag. Drikke kommer i tillegg.

Eventuelle avvik fra dette avtales direkte med Merket.

Bestilling innkvartering: booking@merket.no eller tlf. +47 61 36 29 00.

All bestilling/betaling direkte til Merket.

Øvrig info om Merket: www.merket.no